Idrætsforeningen Flyvestation Karup

IFK RANGLISTETURNERING

(ORDER OF MERIT)

IFK Turneringen består af 8 matcher (5 ordinære, Værnenes Match samt de 2 runder ved Forbundsmesterskabet) opdelt i 3 rækker i en Order Of Merit.

A-rækken (+ hcp. 0 - hcp. 15,0)

B-rækken (hcp. 15,1 - 54)

DAME-rækken (ingen HCP. begrænsning)

I Order Of Merit regnskabet tildeles den enkelte spiller point ud fra placering i hver enkelt match. Den spiller, i hver række, der har fået tildelt flest point ved årets afslutning, er vinder af Order Of Merit.

Bemærk; ved kun én deltager i DAME-rækken, tildeles spilleren ingen placeringspoint, men dog 2 point for deltagelse. Spiller vil ligeledes blive placeret i B-rækken i den individuelle match.

Pointene tildeles ud fra følgende fordeling:

Nr. 1: 15 point

Nr. 2: 12 point

Nr. 3: 10 point

Nr. 4: 8 point

Nr. 5: 6 point

Nr. 6: 4 point

Alle andre: 2 point (dog kun ved gennemført runde)

Order of Merit listen laves i Golfbox, hvorfor alle scores tastes i Golfbox efter hver match. Bemærk, da vi ikke har licens til at kunne regulere hcp. i Golfbox, foretages det selvstændigt efter matchen.

IFK Turneringen afsluttes ved IFK julekaffebord i december, hvor vinderne vil blive kåret.

De 5 ordinære matcher spilles som stableford i en A og B række. Der skiftes ikke række i løbet af sæsonen ved evt. ændring i hcp. Den række man starter sæsonen i, er således også den række man forbliver i resten af sæsonen. Der vil typisk være præmieoverrækkelse efter hver match.

Værnenes Match og Forbundsmesterskabet afvikles som beskrevet i de respektives invitationer, men spilles typisk som stableford/slagspil. Der vil også her normalt være præmieoverrækkelse efter endt spil.


 

IFK MESTERSKAB

IFK mesterskabet gennemføres i forbindelse med årets afslutningsmatch.

Mesterskabet gennemføres på samme måde som de øvrige matcher men, hvis man vil være med i kampen om at blive IFK mester, skal runden gennemføres som slagspil. Dette skal meddeles matchledelsen inden start. Den spiller der har den laveste bruttoscore, kåres som IFK mester og modtager pokalen. Scores fra runden indgår i Order Of Merit regnskabet.