Idrætsforeningen Flyvestation Karup

GREENFEE, MATCHFEE, TILSKUD

Greenfee betales individuelt af den enkelte spiller.
I nogen tilfælde kan der være aftalt grupperabat med den respektive klub. I det tilfælde, kan man ikke samtidig forvente at opnå anden form for rabat. 

De ordinære turneringer spilles dog som ofte på baner der er med i Golfhæftet ordningen. Ved køb af Golfhæftet får man rabat på greenfee. 

Matchfee er som udgangspunkt 50 kr. pr. match, som går til indkøb af præmier til de ordinære turneringer. 

Idrætsforeningen yder tilskud til deltagelse i turneringerne. Hvis man i den forbindelse er medlem af den respektive klub eller på anden vis kan spille gratis på banen, kan man som udgangspunkt ikke påregne at få tilskuddet.