Vinderne af Herreslagspil, Seniorslagspil og Dameslagspil