STATUS IFT. DEN AKTUELLE CORONA SITUATION

IFK turneringerne vil blive gennemført under hensyntagen til de aktuelle anbefalinger, som DGU har givet for golfspillet og klubbernes virke. 

 


Silkeborg Ry Golfklub (Silkeborg banen)

Torsdag den 25. juni, første start kl. 0700

Tilmelding heråben

Sidste frist for tilmelding 15. juni kl. 1200